Έργο

Αντικείμενο του έργου PLAY είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός τρισδιάστατου εικονικού κόσμου αξιοποιώντας παιγνιώδη προσέγγιση, στο οποίο φοιτητές θα μπορούν ανώνυμα να ασχολούνται με δραστηριότητες που θα τους προετοιμάζουν καλύτερα για την ακαδημαϊκή πλευρά της πανεπιστημιακή ζωής και εντέλει θα τους βοηθήσουν να μειώσουν το άγχος που τους προκαλεί ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να παρακολουθούν την ψυχική τους υγεία. Οπτικοποιώντας μέσω του εικονικού κόσμου δραστηριότητες που ενδεχομένως στην πραγματικότητα προκαλούν άγχος, θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν για αυτήν. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία την εικονική δραστηριότητα θα έχουν λιγότερο άγχος όταν αντιμετωπίσουν την πραγματική. Θα διδαχθούν ψυχολογικές δεξιότητες εντός του εικονικού περιβάλλοντος βασισμένες σε τυπικές καταστάσεις που προκύπτουν σε πανεπιστήμια. Ο τρισδιάστατος εικονικός κόσμος παρέχει πολλά πλεονεκτήματα για τη διδασκαλία ψυχολογικών δεξιοτήτων, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την εξάσκησή τους. Η κάθε φοιτήτρια από την άνεση του προσωπικού της χώρου, σπίτι ή πανεπιστημιούπολη, μπορεί να μπει στο περιβάλλον με μορφή ενός άβαταρ που θα έχει διαλέξει και διαμορφώσει όπως η ίδια θελήσει σε μορφή και εμφάνιση. Το εικονικό περιβάλλον είναι ευχάριστο ως εικόνα και ξεκούραστο ως εμπειρία -με ποτάμια, βουνά δένδρα και λουλούδια, παραλίες και καταράκτες. Σημαντικό είναι ότι οι φοιτητές μπορούν να διατηρούν την ανωνυμία τους, πράγμα που βοηθά ιδιαίτερα όσους διστάζουν να χρησιμοποιήσουν κλασικές μορφές ψυχολογικής υποστήριξης. Τέλος, το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης κάθε πανεπιστημίου μπορεί να παρακολουθεί τη γενική κατάσταση ψυχικής υγείας των φοιτητών του μελετώντας τις απαντήσεις τους σε έρευνες που διεξάγονται στον εικονικό κόσμο, στις οποίες οι φοιτητές θα μπορούν να συμμετάσχουν.

Αναμένεται ότι το έργο θα έχει σημαντική επίπτωση σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακά κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η τελική έκδοση του συστήματος θα είναι πολύγλωσση, ανοικτή και επεκτάσιμη σε άλλες γλώσσες και άλλα σενάρια υποστηρικτικών παιχνιδιών, ανοίγοντας το δρόμο σε ευρύτερα, μακροπρόθεσμα οφέλη.

Λίγα λόγια από τους εταίρους για το έργο PLAY: