Εταίροι

University of Patras

Ιδρύθηκε στην Πάτρα και άρχισε τη λειτουργία του το 1966-67. Έχει 672 μέλη ΔΕΠ, 155 ΕΔΤΠ, 368 διοικητικούς υπαλλήλους και 2742 ερευνητές (Ιανουάριος 2017). Αποτελείται από 5 Σχολές με 24 Τμήματα που προσφέρουν 24 προπτυχιακά και 45 μεταπτυχιακά προγράμματα, 2284 ψηφιακά μαθήματα και 251 ανοικτά μαθήματα (Σεπτέμβριος 2015). Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει πολλούς ερευνητικούς, διδακτικούς και επιμορφωτικούς δεσμούς που υποστηρίζουν ευκαιρίες επιτυχους συνεργασίας με Ερευνητικά Ιδρύματα και Κέντρα σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 400 συμφωνίες σε 55 χώρες προσφέρουν επιλογές που ενδυναμώνουν δράσεις κινητικότητας για Εκπαίδευση, επιμόρφωση, Νεολαίας και Αθλητισμό μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχοντας συνδέσμους μεταξύ ακαδημαϊκής ζωής και απασχολησιμότητας, προωθώντας καινοτομία και αριστεία σε μια πανεπιστημιούπολη διεθνή, ζωντανή και ποικίλη βάσει των αρχών της διεθνοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με εξέχοντα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό (όπως το Johns Hopkins Medical School και το Centre of Hellenic Studies of Harvard University) για να βελτιώσει την ακαδημαϊκή ποιότητα και να αυξήσει τη διεθνή του αναγνώριση.

Optionsnet

Η Optionsnet είναι μια δυναμική Ελληνική εταιρία που αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα. Συνδεδεμένη με σημαντικά ερευνητικά ινστιτούτα και μεγάλες ελληνικές εταιρίες ψηφιακής τεχνολογίας, έχει εκτελέσει σημαντικά μεσαία και μεγάλα έργα ΤΠΕ, που στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν με μορφή προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, όπως η Ναυτιλία, η Υγεία, και η Παιδεία. Η κύρια τεχνογνωσία της Optionsnet αφορά τη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων λογισμικού (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, Διαδικτυακές εφαρμογές, Συστήματα τρισδιάστατων εικονικών κόσμων, Νοήμονα Συστήματα στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων)

University Institute of Maia

Το ISMAI είναι ιδιωτικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη Maia, κοντά στο Porto, στην Πορτογαλία. Η πανεπιστημιούπολη παρέχει σε χώρο 70 στρεμμάτων στους φοιτητές εξαιρετικές υποδομές και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Το δεύτερο μεγαλύτερο ιδιωτικό ΑΕΙ στην Πορτογαλλία έχει πάνω από 250 υπαλλήλους και 4000 φοιτητές. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων 1ου, 2ου και 3ου κύκλου στις Κοινωνικές και Συμπεριφορικές Επιστήμες, Διοίκηση, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό, Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορίας.

Open University of Cyprus

Το ΑΠΚυ, νέο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου ιδρύθηκε το 2002 και είχε τους πρώτους αποφοίτους το 2008 για να καλύψει αποκλειστικά την ανάγκη για ανοικτή και εξαποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο. Διεθνή, καλοσχεδιασμένα ακαδημαϊκά προγράμματα αντιστοιχούν στις ανάγκες της χώρας και τη δημόσια ζήτηση αναβάθμισης γνώσης και δεξιοτήτων. Το 2018-19 το ΑΠΚυ είχε πα΄νω από 4500 φοιτητές σε 26 προγράμματα σπουδών. Συμμετέχει ενεργά σε πολλά διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και εκπαιδευτικές ενώσεις. Με πάνω από 400 ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές, διεθνές φοιτητικό σώμα και Ελληνικά και Αγγλικά ως γλώσσες διδασκαλίας.

Institute of Child Education and Psychology

Το ινστιτούτο παιδικής εκπαίδευσης και ψυχολογίας (ICEP) είναι μια ανεξάρτητη ΜΜΕ που προσφέρει διαδικτυακές ειδικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Η ομάδα περιλαμβάνει έμπειρους κλινικούς και ερευνητές ψυχολόγους με εμπειρία σε:
Ανάπτυξη, ευεξία, αντοχή και συμμετοχή. Εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματικών. Επιστήμη εφαρμογής και πρακτικής βασισμένης σε τεκμηρίωση για υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά και νέους.

Το ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2001 και κατάφερε να γίνει αξιόπιστη πηγή επαγγελματικής εξέλιξης για εκπαιδευτικούς και συναφείς επαγγαλματίες στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. Μέχρι τώρα έχει εκπαιδεύσει πάνω από 25000 φοιτητές από 60 και πάνω χώρες σε όλο τον κόσμο. Το μόνιμο προσωπικό του ICEP Europe περιλαμβάνει εννέα ειδικευμένους επαγγελματίες που συνδυάζουν ευρεία και εκτεταμένη εμπειρία και πρακτική σε διαδικτυακή εκπαίδευση, τεχνολογίες μάθησης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ψυχολογία και σχετικές επιστήμες. Το ICEP Europe έχει επίσης ισχυρό βιογραφικό σε έρευνα και μεγάλη εμπειρία σε εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Έχει συμμετοχή σε πολλά έργα Erasmus+ και ξεκινούν ένα νέο ερευνητικό έργο Horizon2020