Κατηγορίες
News GR

Η δημιουργία του τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει!

Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου το έργο σημειώνει σημαντική πρόοδο. Η δημιουργία του τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει επιτυχώς. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πρώιμη μορφή του εικονικού κόσμου που αναπτύσσεται (βλ. φωτογραφίες) στον ακόλουθο σύνδεσμο: