Κατηγορίες
News GR

Τα σενάρια του εικονικού κόσμου PLAY

Μετά από δύο χρόνια δουλειάς, το έργο φτάνει στο τέλος του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δημιουργήσαμε μια ισχυρή σχέση με τους περισσότερους από εσάς, λαμβάνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον σας.

Το PLAY είναι ένα διετές έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, πέντε συνεργάτες ανέπτυξαν, δοκίμασαν και αξιολόγησαν δέκα σενάρια παιχνιδιού τα οποία στοχεύουν την βοήθεια των φοιτητών στις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους και την αντιμετώπιση του άγχος τους.

Σενάρια παιχνιδιού PLAY  

Με την είσοδο στον τρισδιάστατο εικονικό κόσμο οι φοιτητές θα μπορούν είτε να παίξουν ένα σενάριο παιχνιδιού είτε να λάβουν μέρος σε ανώνυμη συμβουλευτική. Στον κόσμο υπάρχουν 10 σενάρια διαθέσιμα (σενάριο 0 – σενάριο 9):

  • Το σενάριο 0 παρέχει οδηγίες και αναλυτικές πληροφορίες για την πλοήγηση στον εικονικό κόσμο PLAY.
  • Το σενάριο 1 προσομοιώνει την εμπειρία εξετάσεων.
  • Στο σενάριο 2 οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με ένα κακό αποτέλεσμα εξετάσεων.
  • Το σενάριο 3 περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με το άγχος των μαθητών και την εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Το σενάριο 4 αφορά την αντιμετώπιση μιας δύσκολης εργασίας.
  • Το σενάριο 5 πραγματεύεται  μια ομαδική εργασία.
  • Το σενάριο 6 ασχολείται με την κοινωνικοποίηση των φοιτητών.
  • Το σενάριο 7 παρέχει την ευκαιρία για συζήτηση σχετικά με ζητήματα της πανεπιστημιακής ζωής.
  • Το σενάριο 8 αφορά μια κατάσταση κατά την οποία οι φοιτητές πρέπει να μιλήσουν με καθηγητές και να αναζητήσουν υποστήριξη.
  • Το σενάριο 9 προσφέρει την ευκαιρία να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τη ζωή μετά το πανεπιστήμιο.
Διαφημιστικό βίντεο PLAY: