Πολυμέσα

Φυλλάδια

Play Leaflet 1 GR.pdf

Play Leaflet 2 GR.pdf

Βίντεο

Λίγα λόγια από τους εταίρους για το έργο PLAY:

Πρώιμη μορφή του εικονικού κόσμου Play:

Βίντεο απο το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον του PLAY:

Διαφημιστικό βίντεο PLAY: