Πολυμέσα

Φυλλάδια

Play Leaflet 1 GR.pdf

Play Leaflet 2 GR.pdf

Βίντεο

Λίγα λόγια από τους εταίρους για το έργο PLAY:

Πρώιμη μορφή του εικονικού κόσμου Play:

Βίντεο από το τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον του PLAY (πρώτο διαφημιστικό βίντεο):

Δεύτερο διαφημιστικό βίντεο PLAY:

Βίντεο επίδειξης λειτουργιών του περιβάλλοντος PLAY (σύντομη έκδοση):

Βίντεο επίδειξης λειτουργιών του περιβάλλοντος PLAY (εκτεταμένη έκδοση):